میانگین متحرک

سیگنال میانگین متحرک

یکی از استراتژی‌هایی که میتوانید استفاده کنید خرید و فروش در جهت روند است. یکی از راه‌های تشخیص روند استفاده از میانگین متحرک است.

میانگین متحرک

تابع سیگنال دو میانگین متحرک

شما می‌توانید از تابع زیر در اکسپرت‌هایتان استفاده کنید و ترکیب این تابع با توابع دیگری که در کتابخانه بورس90 هست استراتژی مخصوص خود را بسازید.

				
					string signalOP(int period1 , int period2 , ENUM_MA_METHOD mode=MODE_EMA )
 {
  double buffer_ma1[],buffer_ma2[];

  int handle_ma1=iMA(_Symbol,time,period1,0,mode,PRICE_CLOSE);
  ArraySetAsSeries(buffer_ma1,true);
  CopyBuffer(handle_ma1,0,0,3,buffer_ma1);

  int handle_ma2=iMA(_Symbol,time,period2,0,mode,PRICE_CLOSE);
  ArraySetAsSeries(buffer_ma2,true);
  CopyBuffer(handle_ma2,0,0,3,buffer_ma2);

  if(buffer_ma1[2]<=buffer_ma2[2]&& buffer_ma1[1]>buffer_ma2[1])
   return "buy";
  else
   if(buffer_ma1[2]>=buffer_ma2[2]&&buffer_ma1[1]<buffer_ma2[1])
     return "sell";
   else
     return "no signal";
 }' );
				
			

تابع سیگنال بالا از دو میانگین متحرک استفاده شده است. که در ورودی اول میتوانید دوره میانگین کوچکتر و در ورودی دوم میانگین دوره بزرگتر را قرار دهید. و در ورودی سوم نوع میانگین‌گیری را مشخص کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *