مستطیل گرافیکی

مستطیل گرافیکی

برای اینکه یک مستطیل گرافیکی به وسیله اکسپرت یا اندیکاتور داخل چارت بیندازیم باید دو اقدام انجام دهیم:

مستطیل گرافیکی

1- تابع مستطیل گرافیکی را در اکسپرت یا اندیکاتور کپی کنید

				
					//+------------------------------------------------------------------+
//| مستطیل گرافیکی(Rectangle label)                 |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Rectangle_label(const long       chart_ID=0,        // ای دی چارت
           const string      name="RectLabel",     // اسم
           const int       sub_window=0,       // شماره پنجره
           const int       x=0,           // X مختصات 
           const int       y=0,           // Y مختصات
           const int       width=50,         // عرض
           const int       height=18,        // ارتفاع
           const color      back_clr=C'236,233,216', // رنگ پس زمینه
           const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN,   // نوع خط کادر
           const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
           const color      clr=clrRed,        // رنگ کادر
           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,    // استایل کادر
           const int       line_width=1,       // اندازه کادر
           const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
           const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
           const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
           const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))
  {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
  }
  else
  {
   Print(__FUNCTION__,
      ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
   return(false);
   }

}
  
				
			

2- فراخوانی تابع مستطیل گرافیکی و مقدار دهی آن

به تابع مستطیل گرافیکی، 17 ورودی دادیم که رو به روی هر ورودی نوشته‌ایم چه کاری برای ما انجام میدهد که شما بر حسب نیازتان بتوانید خط دلخواهتان را بکشید.

ما در پایین کدی که برای کشیدن یک مستطیل لازم است را نوشته‌ایم و کافی است شما آن را در جای مناسب کپی کنید.

تنها کافی است اسم و مختصات X ‌و Y و عرض و ارتفاع را تغییر دهید.
همچنین میتوانید رنگ دلخواهتان را انتخاب کنید و بجای رنگی که ما قرار دادیم بگذارید.

نکته: اسم‌ها نباید یکسان باشند و برای هر آبجکتی باید اسم منحصر‌ به فردی انتخاب کرد.

برای فراخوانی، کد زیر را در تابع OnInit کپی کنید.

				
					Rectangle_label(0,"lable1",0,150,120,260,290,clrOrangeRed,BORDER_FLAT,0);
				
			

شما میتوانید کد بالا را کپی کنید و مقدار دلخواهتان را تغییر دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *