نوشتن متن در نمودار

پس از دیدن ویدیو زیر می‌توانید اندیکاتور نمایش اسپرد روی چارت را بنویسید. علاوه بر آن از یاد می‌گیرید که هر متنی که خواستید در اندیکاتور یا اکسپرتتان اضافه کنید.

کد نوشتن متن در نمودار

حالا که ویدیو را دیدید میتوانید کد زیر را کپی و ازش در نوشتن اکسپرت یا اندیکاتورتان استفاده کنید.

				
					bool Label(const long          chart_ID=0,        // ای دی چارت
         const string      name="Label",       // اسم
         const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
         const int        x=0,           // X فاصله محور
         const int        y=0,           // Y فاصله محور
         const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
         const string      text="Label",       // متن
         const string      font="Arial",       // فونت
         const int        font_size=10,       // اندازه فونت
         const color       clr=clrRed,        // رنگ
         const double      angle=0.0,        // زاویه نوشته
         const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // نقطه اتکا نوشته
         const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
         const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
         const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
         const long       z_order=-1)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0)){
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }
   else {
   Print(__FUNCTION__,
       ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
   return(false);
   }
 } 
				
			

نوشتن اندیکاتور اسپرد

اگر بخواهید یک اندیکاتور بنویسید که مقدار اسپرد جفت ارزها را نشان دهد. کافی است ابتدا تابعی که در بالا هست را کپی کنید در متاتریدرتان سپس این تابع را فراخوانی کنید و به شکل زیر به عنوان مثال ورودی‌هایش را تعین کنید تا اسپرد را روی چارت به نمایش بگذارد.

				
					Label(0,"spread",0,150,150,CORNER_RIGHT_UPPER,"Spread : " + IntegerToString(SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD)),"Arial",10,clrBlack);
				
			

با چندتا کپی و پیست کردن می‌توانید یک اندیکاتور بنویسید. حتما ویدیو را ببینید تا جایگاه درست پیست کردن کدها را بدونید.

گپ و گفت کاربران

اگر سوال یا خطایی در کد مشاهده کردید حتما برامون کامنت کنید تا بررسی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *