برای بستن پوزیشن‌ها کافی است یک بار تابع بستن پوزیشنها را بنویسید و سپس در هرجا که لازم داشتید آن تابع را فراخوانی کنید

1.تابع بستن پوزیشن‌ها

 تابع بستن پوزیشن‌ها را یک بار کپی کنید.

				
					void Close()
 {
  MqlTradeRequest regues;
  MqlTradeResult result2;

  for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
   PositionSelect(_Symbol);
   ulong Postion_Tieket=PositionGetTicket(i);
   string Postion_Symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
   ulong Postion_Magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
   double Postion_Volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   ENUM_ORDER_TYPE Postion_Type=(ENUM_ORDER_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(Postion_Symbol==Symbol() && Postion_Magic==magicPo)
    {
     ZeroMemory(regues);
     ZeroMemory(result2);
     regues.action=TRADE_ACTION_DEAL;
     regues.position=Postion_Tieket;
     regues.symbol=Symbol();
     regues.volume=Postion_Volume;
     regues.magic=Postion_Magic;
     regues.deviation=30;

     if(Postion_Type==ORDER_TYPE_BUY)
      {
      regues.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
      regues.type=ORDER_TYPE_SELL;
      }
     if(Postion_Type==ORDER_TYPE_SELL)
      {
      regues.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
      regues.type=ORDER_TYPE_BUY;
      }
     bool closs=OrderSend(regues,result2);
    }
   }
 }
				
			

2. فراخوانی تابع بستن پوزیشن‌ها

هر کجا که خواستید پوزیشن‌ها بسته شود کافی است تابع بستن پوزیشن‌ها را فراخوانی کنید.

				
					 Close();
				
			

بستن پوزیشن‌ها با تفکیک نوع پوزیشن و شماره مجیک

گاهی وقت‌ها لازم است که فقط پوزیشن‌ها خرید یا فقط پوزیشن‌های فروش بسته شود و مثل تابع بالا نمیخواهیم تمام پوزیشن‌ها بسته شود.
برای اینکار از تابع زیر استفاده می‌کنیم.

				
					void Close(int mac,ENUM_ORDER_TYPE order)
 {
  MqlTradeRequest regues;
  MqlTradeResult result2;

  for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
   PositionSelect(_Symbol);
   ulong Postion_Tieket=PositionGetTicket(i);
   string Postion_Symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);
   ulong Postion_Magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);
   double Postion_Volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   ENUM_ORDER_TYPE Postion_Type=(ENUM_ORDER_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(mac==Postion_Magic)
    {
     if(order==Postion_Type)
      {
      ZeroMemory(regues);
      ZeroMemory(result2);
      regues.action=TRADE_ACTION_DEAL;
      regues.position=Postion_Tieket;
      regues.symbol=Symbol();
      regues.volume=Postion_Volume;
      regues.magic=Postion_Magic;
      regues.deviation=10;

      if(Postion_Type==ORDER_TYPE_BUY)
       {
        regues.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
        regues.type=ORDER_TYPE_SELL;
       }
      if(Postion_Type==ORDER_TYPE_SELL)
       {
        regues.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
        regues.type=ORDER_TYPE_BUY;
       }
      bool closs=OrderSend(regues,result2);
      }
    }
   }
 }
				
			

فراخوانی تابع

1.بستن پوزیشن‌های خرید

				
					 Close(0,ORDER_TYPE_BUY);  
				
			

در تابع بالا علاوه بر اینکه نوع پوزیشن‌ را مشخص میکنیم می‌توانیم شماره مجیک پوزیشن را هم مشخص کنیم و فقط اون پوزیشن‌هایی که با شماره مجیک ما برابر است را می‌بندد.

2.بستن پوزیشن‌های فروش

				
					 Close(0,ORDER_TYPE_SELL);  
				
			

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *