دکمه

دکمه

برای اینکه یک مستطیل گرافیکی به وسیله اکسپرت یا اندیکاتور داخل چارت بیندازیم باید دو اقدام انجام دهیم:

دکمه

1- تابع دکمه را در اکسپرت یا اندیکاتور کپی کنید.

				
					bool Button(const long          chart_ID=0,        // ای دی چارت
      const string      name="Button",      // اسم
      const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
      const int        x=0,           // X فاصله محور
      const int        y=0,           // Y فاصله محور
      const int        width=50,         // عرض دکمه
      const int        height=18,        // ارتفاع دکمه
      const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
      const string      text="Button",      // نوشته درون دکمه
      const string      font="Arial",       // فونت
      const int        font_size=10,       // سایز فونت
      const color       clr=clrBlack,       // رنگ نوشته
      const color       back_clr=C'236,233,216', // رنگ دکمه
      const color       border_clr=clrNONE,    // رنگ کادر دکمه
      const bool       state=false,       // حالت دکمه ،کلیک شده / کلیک نشده
      const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
      const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
      const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
      const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
   }
  else
   {
   Print(__FUNCTION__,
      ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
   return(false);
   }
 }
				
			

2- فراخوانی تابع دکمه و مقدار دهی آن

به تابع دکمه، 19 ورودی دادیم که رو به روی هر ورودی نوشته‌ایم چه کاری برای ما انجام میدهد که شما بر حسب نیازتان بتوانید خط دلخواهتان را بکشید.

ما در پایین کدی که برای کشیدن یک دکمه لازم است را نوشته‌ایم و کافی است شما آن را در جای مناسب کپی کنید.

تنها کافی است اسم و مختصات X ‌و Y و عرض و ارتفاع را تغییر دهید.
همچنین میتوانید رنگ دلخواهتان را انتخاب کنید و بجای رنگی که ما قرار دادیم بگذارید.

نکته: اسم‌ها نباید یکسان باشند و برای هر آبجکتی باید اسم منحصر‌ به فردی انتخاب کرد.

برای فراخوانی، کد زیر را در تابع OnInit کپی کنید.

				
					Button(0,"close",0,280,130,120,30,0,"close","Arial",10,clrBlack,clrOrangeRed);
				
			

شما میتوانید کد بالا را کپی کنید و مقدار دلخواهتان را تغییر دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *