کتابخانه جدید

کتابخانه منبع کد MQL4 و MQL5

اگر می‌خواهید برنامه‌نویسی در MQL4 و MQL5 را شروع کنید و یا در نوشتن کدی مشکل دارید می‌توانید از کد‌های آماده در کتابخانه را استفاده کنید.